MANUKA-HONING, HET (ENIGE) MANUKAHONING KEURMERK. UMF® MANUKA-HONING.

Onze web-pagina ‘MANUKA-HONING, HET MANUKAHONING KWALITEITSKEURMERK’  is door ons gemaakt met de intentie duidelijkheid te scheppen in de jungle van Manuka-Honing  afkortingen en begrippen. Al hetgeen door ons op deze pagina is weergegeven, is gebaseerd op onafhankelijke eenvoudig controleerbare informatie. Als u verdere vragen heeft of nadere informatie wenst zijn wij u uiteraard graag van dienst via e-mail [email protected] en/of telefoonnummer 0229-210679. 

Met vriendelijke groet,
Het Manuka-Holland  Team

 

 

 

Active, KFactor, MGO, NPA, TA, TAA, TPA, UKF, UMF ...

Verward door de vele aanduidingen van Manuka-Honing ?



Klik op deze weblink voor de lijst van Manuka-Honing  producenten met een officiële (= werkelijke) UMF® Manuka-Honing  licentie (ApiHealth NZ Ltd #1052, Kāre Ltd #2202, Manukora & Kaimai Gold #2228)



De betekenis van de verschillende aanduidingen...



KANUKA & MANUKA

De Kanuka struik (Kunzea Ericoides) en de Manuka  struik (Leptospermum Scoparium) zijn beide onderdeel van de Nieuw Zeelandse flora. Met het blote oog zijn ze nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Ten onrechte werden ze daarom (tot voor kort) tot dezelfde soort gerekend. Als gevolg hiervan werd verondersteld dat de van beide struiken afkomstige honingen  kwalitatief gelijkwaardig waren. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels het tegendeel bewezen. De hoeveelheid Methylglyoxal (MGO ), de belangrijkste indicator voor de unieke eigenschappen van Manuka-Honing, is in Kanuka honing  niet prominenter dan in ‘gewone’ honing. Alhoewel Kanuka honing  nauwelijks MGO  bevat, en dus de UNIEKE MANUKA FACTOR (UMF® ) ontbreekt, kan Kanuka honing  vaak wél als ‘100% New Zealand’ worden aangeprezen. Van deze verwarring wordt dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Kanuka honing  wordt ook wel met de afkorting UKF (Unique Kanuka Factor) aangeduid.

 

Active, KFactor, MGO, NPA, TA, TAA, TPA, UMF ...

 

# Vanwege de samenstelling van honing  heeft iedere honing  een bepaalde peroxide activiteit. Dit komt door de aanwezigheid van een enzym dat waterstof peroxide produceert. Dit enzym wordt door bijen in de nectar aangebracht. De waterstof peroxide, en dus het merendeel van deze peroxide activiteit, wordt door enzymen in ons lichaam vernietigd op het moment dat het met ons lichaam in contact komt.

 

# Manuka-Honing  heeft naast de peroxide activiteit nog een andere activiteit. Deze wordt niet veroorzaakt door een enzym dat door de bijen aan de nectar wordt toegevoegd, maar komt van de Manuka  plant. Met de meegebrachte Manuka  pollen wordt dit unieke ingrediënt door de bijen aan de Manuka  nectar toegevoegd. Deze activiteit wordt niet door ons lichaam afgebroken waardoor deze volledig aanwezig blijft. Deze activiteit is de Non-Peroxide-Activiteit (NPA). Manuka-Honing  is een Non-Peroxide honing.
Door allerlei oorzaken kan het MGO  gehalte - en dus de sterkte - van Manuka-Honingen  sterk verschillen. Het laat zich dus gemakkelijk raden waarom Manuka-Honing  vaak op een niet transparante wijze wordt gelabeld.

 

KFACTOR

Bij Manuka-Honing  met de aanduiding KFactor worden slechts de Manuka  pollen in de Manuka-Honing  geteld. Het MGO  gehalte van de Manuka-Honing  speelt bij deze Manuka-Honing  een ondergeschikte rol. Trek zelf uw conclusie.

 

ACTIVE, TA, TAA, TPA, …

De aanduidingen Active, TA, TAA, TPA op het label van Manuka-Honing  hebben betrekking op de Totale Activiteit.
De Totale Activiteit van deze Manuka-Honing  wordt berekend op basis van zowel de peroxide- als de non-peroxide activiteit van de Manuka-Honing. Aangezien het merendeel van de peroxide activiteit door enzymen in ons lichaam wordt vernietigd op het moment dat het met ons lichaam in contact komt, is het raden naar het MGO  gehalte - en dus de sterkte - van Manuka-Honing  met een dergelijke aanduiding. Manuka-Honing  met een MGO  gehalte van slechts 80, terwijl bijvoorbeeld TA20+ Manuka-Honing  op het label prijkt, is geen uitzondering.
Bij deze methode wordt de "kracht" van de Manuka-Honing  bijvoorbeeld aangeduid met 24+ Actieve Manuka-Honing, Active 24+ Manuka-Honing, TA10+ Manuka-Honing, TA10+ Active Manuka-Honing, Active TA10+ Manuka-Honing, TAA20+ Manuka-Honing, TAA20+ Active Manuka-Honing, Active TAA20+ Manuka-Honing, TPA15+ Manuka-Honing, TPA15+ Active Manuka-Honing, Active TPA15+ Manuka-Honing, enz… Ook aanduiding zonder letters, bijvoorbeeld 10+ Manuka-Honing, is niet ongebruikelijk.

 

NPA

Bij de aanduiding NPA (Non-Peroxide-Activiteit) wordt uitsluitend de non-peroxide activiteit van de Manuka-Honing  berekend om aan te geven hoe krachtig de enzymen in de Manuka-Honing  zijn.

 

Wat is het verschil tussen de ACTIVE, TA, TAA, TPA methode & het NPA systeem?

Omdat de peroxide activiteit van Manuka-Honing  bij het NPA systeem buiten beschouwing wordt gelaten, is Manuka-Honing  die aangeduid wordt met het NPA systeem altijd krachtiger dan Manuka-Honing  die aangeduid wordt met de Active, TA, TAA of TPA methode.
Aangezien toezicht ontbreekt op het gebruik van Active, TA, TAA, TPA en NPA waarden op labels, zijn de aanduidingen Active, TA, TAA, TPA en NPA géén kwaliteitsgarantie.


Manuka-Honing UMF
 

UMF®

De afkorting UMF  (Unique-Manuka-Factor) werd geïntroduceerd als standaard om de sterkte van de NPA (Non-Peroxide-Activiteit) component in Manuka-Honing  aan te duiden. Niet alle Manuka-Honing  heeft immers dezelfde Non-Peroxide activiteit. De NPA component in Manuka-Honing  is bepalend voor de unieke eigenschappen van Manuka-Honing. Een hogere waarde van deze component in de Manuka-Honing  resulteert in krachtiger Manuka-Honing. Zo wordt in dit systeem een NPA waarde van 15+ aangeduid met UMF® 15+, een NPA waarde van 20+ met UMF® 20+, enzovoort… Het UMF® Manuka-Honing  logo mag uitsluitend worden aangebracht op producten die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de UMF® Manuka-Honing Associatie. Een onafhankelijke partij is belast met het toezicht hierop.
Manuka-Honing  met 
UMF® MANUKA-HONING  LOGO is Manuka-Honing  met het ENIGE OFFICIEEL ERKENDE Manuka-Honing  KWALITEITSKEURMERK.

 

 Manuka-Honing MGO logo 

 

MGO™ & MGO®

Omdat de UMF  methode onder dezelfde omstandigheden geringe afwijkende resultaten kan geven ontstond de behoefte aan een nauwkeuriger methode. Toen bij toeval in Manuka-Honing  de nauwkeurig meetbare component Methylglyoxal (MGO ) werd ontdekt, de component die - als gevolg van synergy met andere in Manuka-Honing  aanwezige componenten - mede-bepalend is voor de sterkte van Manuka-Honing, ontstond naast het UMF  systeem de op Methylglyoxal gebaseerde MGO  methode. Met deze methode kan nauwkeuriger de non-peroxide activiteit (NPA) van Manuka-Honing  worden bepaald. Evenals bij de Active, TA, TAA, TPA methode en het NPA systeem ontbreekt echter ook hier toezicht. De MGO™ en MGO® logo's zijn dus géén kwaliteitsgarantie of kwaliteitskeurmerk.

 

 

 Manuka-Honing UMF plate

 

 

Het ontstaan van het UMF® Manuka-Honing  kwaliteitskeurmerk

Vanwege de wildgroei van Manuka-Honing  aanduidingen, werd in 1995 bij de Nieuw-Zeelandse autoriteiten het idee gelanceerd om voor de consument een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk te ontwikkelen. Hiervoor werd door de goedwillenden in de Manuka-Honing  sector in 1997 de Active Mānuka Honey Industry Group (AMHIG)  opgericht. Een stuurgroep werd aangesteld om een passende naam voor het keurmerk te vinden, en de industrie-normen vast te stellen. In samenspraak met de Nieuw-Zeelandse autoriteiten leidde dit in 1998 (naar het voorbeeld van de in de zonnebrandindustrie ontwikkelde Sun Protection Factor SPF) tot het geregistreerde kwaliteitskeurmerk UMF®. Vanaf dit moment werd de AMHIG  voortgezet onder de naam Active Mānuka Honey Association (AMHA). De leden / licentie-houders helpen bij de financiering, de bescherming, het onderzoek en de promotie inzake het UMF® Manuka-Honing  kwaliteitskeurmerk. Internationale accreditatie volgde in oktober 2009 via International Accreditation New Zealand (IANZ).

 

Manuka-Honing UMF logo

 

Weblink naar de: METHYLGLYOXAL / NPA HONEY  CONVERSION CALCULATOR

Klik op deze weblink voor de officiële (= werkelijke) omrekentabel UMF® van/naar MGO

 

In onderstaande tabel vindt u de vergelijking van MGO en NPA activiteit.




NPA / UMF                   MGO                         Vergelijking van NPA / UMF en MGO indicatie van Manuka-Honing

   5+ / 6+                   83+ / 113+                    Manuka-Honing  met lichte non-peroxide activiteit

       10+                            263+                        Manuka-Honing  met goede non-peroxide activiteit

       13+                            406+                        Manuka-Honing  met krachtige non-peroxide activiteit

 15+ / 16+               514+ / 572+                  Manuka-Honing  met uitmuntende non-peroxide activiteit

       20+                            829+                        Manuka-Honing  met superieure non-peroxide activiteit

 

Manuka-Honing Grafiek

Meer informatie over Manuka-Honing  op onze pagina MANUKA-HONING, MEER INFORMATIE OVER MANUKAHONING

 


Manuka-Honing Assortiment
 

MANUKA-HONING MGO 550+  Manuka-Honing MGO 550+ / 250g Manuka-Honing ZEALANDIA (Manuka-Honing - ZEALANDIA)

 

Manuka-Honing MGO 300  Manuka-Honing MGO® 300+ / ECHT GLAZEN POT / 250g Manuka-Honing (Manuka-Honing - BEE NATURAL)

 

Manuka-Honing MGO 450  Manuka-Honing MGO® 450+ / * SOLD OUT * / 250g Manuka-Honing (Manuka-Honing - BEE NATURAL)

 

Manuka-Honing MGO 600  Manuka-Honing MGO® 600+ / ECHT GLAZEN POT / 250g Manuka-Honing (Manuka-Honing - BEE NATURAL)

 

Manuka-Honing UMF 10 ApiHealth  Manuka-Honing UMF® 10+ API HEALTH / 250g Manuka-Honing / MGO ≥ 263 (Manuka-Honing - API HEALTH)

 

Manuka-Honing UMF 20 ApiHealth  Manuka-Honing UMF® 20+ API HEALTH / 250g Manuka-Honing / MGO ≥ 829 (Manuka-Honing - API HEALTH)

 

Manuka-Honing UMF 15 KaimaiGold  Manuka-Honing UMF® 15+ KAIMAI GOLD / 250g Manuka-Honing / MGO ≥ 514 (Manuka-Honing - KAIMAI GOLD)

 

Manuka-Honing UMF 20 KaimaiGold  Manuka-Honing UMF® 20+ KAIMAI GOLD / 250g Manuka-Honing / MGO ≥ 829 (Manuka-Honing - KAIMAI GOLD)

 

Manuka-Honing UMF 15 KARE  Manuka-Honing UMF® 15+ KĀRE / 250g Manuka-Honing / MGO ≥ 514 (Manuka-Honing - KĀRE)

 

Manuka-Honing UMF 20 KARE  Manuka-Honing UMF® 20+ KĀRE / 250g Manuka-Honing / MGO ≥ 829 (Manuka-Honing - KĀRE)

 

Manuka-Honing UMF 15 MANUKORA  Manuka-Honing UMF® 15+ MANUKORA / 250g Manuka-Honing / MGO ≥ 514 (Manuka-Honing - MANUKORA)

 

Manuka-Honing UMF 20 MANUKORA  Manuka-Honing UMF® 20+ MANUKORA / 250g Manuka-Honing / MGO ≥ 829 (Manuka-Honing - MANUKORA)

 

Manuka-Honing UMF 15 Melita  Manuka-Honing UMF® 15+ MELITA / 340g Manuka-Honing / MGO ≥ 514 (Manuka-Honing - MELITA)

 

Manuka-Honing UMF 20 Melita  Manuka-Honing UMF® 20+ MELITA / 340g Manuka-Honing / MGO ≥ 829 (Manuka-Honing - MELITA)

 
 
Manuka-Honing Keuze

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »